Thursday, April 7, 2011


saya sangat rindu tahun 90-an, segala kegiatan, suasana, dan antek2nya.
lagu-lagu jaman sd, jaman sebelum milenium.
hidup 90! :D

No comments:

Post a Comment