Monday, January 3, 2011

HA HA HAIni salah satu tugas av teman saya. Iklan ini bercerita tentang dampak yang dihasilkan apabila anak kecil menonton televisi. Saya agak-agak ngeselin sok imut disini (maaf, tuntutan peran), hahaaa.

No comments:

Post a Comment