Sunday, November 28, 2010

Estetika


Tugas estetika yang lucu dan cukup mikir pas buatnya. Percakapan antara Plato dengan Aristolteles

No comments:

Post a Comment